trangtintucDANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

Hành Chánh Nhân Sự

Tài Chính + Trợ Lý

Mr.Vương

116

Mr.Lee Tổng

268

Ms.Điệp - Ms.Châu

114

Mr.Chen Tổng

133

Mr.Tuấn - Ms.Nhạn

115

Mr.Thái

230

Ms.Tuyển - Y Tế

107

Mr.Wu Jung Te

236

Tổng Đài+Bảo Vệ

Ms.Hồng - Ms.Trinh

231

Ms.Tiên

106

Ms.Hương-Ms.Tuyền

227

Trạm Cân

189

Mr.Tòng

179

Bảo vệ - Đường 11

125

Ms.Hằng - Mr.Thiên (Pháp Vụ)

188

Kho Vỏ

124

Mr.Chinh

131

Hon Chuan

203

Kế Toán Tài Chính

Tài Xế

146

Ms.Khánh

240

Cung Ứng

Ms.Vinh-Ms.Hà

142

Ms.Uyên

217

Ms.Hằng-Hiền

141

Ms.Hạnh

126

Mr.Năm - Mr.Thái

190

Ms.Lệ

210

Ms.Chi-Ms.Nga-Ms.Thúy

242

Ms.Vân

214

Ms.Hân

136

Ms.cUyên

216

Kế Toán Bán Hàng

Ms.Hiền

213

Ms.Hòa - Ms.Trang

139

Mr.Dẩu

215

Ms.Ánh - Ms. Thùy

138

RD

Ms.Ánh - Ms. Thùy

138

Mr.Li - Ms Tuyền

156

Văn Phòng Xưởng

 

Ms.Như

157

Mr.Phú

167

Ms.Hương

212

Mr.Tuấn-Mr.Can

160

Mr.Trung

132

Ms.Thúy

206

Phòng Thí Nghiệm MAL

191

Mr.Lợi

143

RD MAL

109

Mr.Vinh - Mr.Đại

135

Điều Phối

Xưởng 1 (Ms.Huyền-Ms.Thủy-Ms.Trinh)

161

Mr.Nam-Mr.Phúc

153

Xưởng 2 (Mr.Can)

162

Ms.Thanh

151

ISO(Ms.Phúc-Ms.Phương)

147

Mr.Xuân - Ms.Lợi

150

Ms.Hồng (Kho)

164

 Mr.Vũ-Ms.Thúy

152

Kho NVL

168

IT

Kho NVL Xưởng 2

218

Mr. Sơn

104

Kho Thành Phẩm Xưởng 2

254

Mr. Mộc

103

Mr.Trung - Mr.Trà - Mr.Kỳ

149

QC

Quản Lý Kinh Doanh

 

Ms.Thảo

154

Mr.Nghị

123

QC Xưởng 2

174

Mr.Nhật

169

QC Xưởng 1

112

Ms. Vững - Ms.Giang

202

Phòng Thí Nghiệm

155

Ms.Hành - Ms.Tâm

194

Marketing

Ms.Hường - Ms Thủy

130

Mr.Bình

144

 Ms.Nga

205

Ms.Hằng

196

Ms.Thanh - Ms.Hà

234

Ms.Phú-Mr.Thanh

250

Ms.Yến

163

Ms.Vy- Ms.Hoàng

128

Ms.Oanh - Ms.Thanh

170

Ms. Khang

192

Ms.Chi  - Ms.Phố

110

Ms.Tâm - Ms.Thiều

165

Ms. Trang

121

Ms.Linh

180

Ms.Giang

195

Kinh Doanh Thực Phẩm

Phòng Kỹ Thuật

Mr.Út

129

Kho TB - Cơ Khí

148